Psychobiologia

Triada 5

Ekskluzywna para rodzicielska

Silna więź pomiędzy rodzicami, brak więzi między rodzicami i dzieckiem. Rodzice zamykają się w swojej relacji. Są niezdolni do świadomej miłości. W tym trójkącie Dziecko jest niechciane.

Możemy mieć w tym trójkącie różne warianty np.:

 • rodzice oddają dziecko na wychowanie do dziadków, rodziny, traktując jak ,,zbędny towar na przechowanie, a sami studiują, robią kariery, podróżują po świecie, bawią się i korzystają z życia itp.
 • rodzice są w jakiś sposób niewydolni – uzależnieni od alkoholu, narkotyków
 • rodzice ignorują dziecko, nie interesują się dzieckiem, czasem wręcz oczekują żeby dziecko wyręczało ich z jakich czynności
 • rodzice mogą zjednoczyć się przeciwko dziecku i znęcać nad nim fizycznie lub psychicznie

Jeżeli dziecko nie było zauważane przez rodziców

 • Kiedy rodzice nie zauważali dziecka na jakimkolwiek poziomie prawdopodobnie w późniejszym wieku będzie żyło w taki sposób w społeczeństwie, jakby było niewidzialne.
 • Może mieć wątpliwości, czy jest godne miłości, czy zasługuje na życie, związek, godność, uznanie.

Jeżeli rodzice są w jakiś sposób niewydolni

 • Rodzice mogą być uzależnieni od alkoholu, narkotyków czy tez innych substancji lub być w jakiś inny sposób niewydolni. Oczekują od dziecka żeby przejęło na siebie obowiązki osoby dorosłej.
 • Podobna sytuacja ma miejsce, gry rodzice traktują dziecko jak kumpla – radzą się dziecka, powierzają mu swoje kłopoty, problemy – w tym intymne. Dziecko nie jest kumplem, dziecko jest dzieckiem i powinna być zachowana prawidłowa hierarchia w rodzinie. Dziecko ma prawo czuć się dzieckiem. Jest mu to potrzebne do zbudowania poczucia bezpieczeństwa.

Jakie to może mieć konsekwencje dla dziecka w przyszłym życiu?

 • Może wchodzić w krzywdzące relacje, ponieważ intymność kojarzy się z cierpieniem i porzuceniem
 • Może mieć trudności z określeniem własnej tożsamości, tego kim jest i co czuje bo szybko stało się dorosłym i nigdy nie było dzieckiem.
 • Może odczuwać strach przed tym, że ludzie przestaną je kochać, gdy odkryją jego prawdziwą osobowość.

Brak archetypu ojca – konsekwencje

 • moczenie nocne
 • zapadnięta klatka piersiowa,
 • słaba odporność, białaczka, ziarnica złośliwa
 • brak poczucia wartości w sferze intelektualnej
 • może przez całe życie szukać „guru”.

Brak archetypu matki – konsekwencje

 • anoreksja
 • negatywny stosunek do kobiecości
 • dziewczynka będzie negować swoją kobiecość stając się ,,chłopczycą”
 • chłopiec może gardzić kobietami
 • brak identyfikacji z ciałem

Programowanie chorób i skłonności

 • Dziecko w takim układzie doświadcza podwójnej separacji, co jest programem łuszczycy.
 • Gdy dziecko wychowują dziadkowie może to programować konflikt endometriozy => „dom jest gdzie indziej”, chęć unikania zaangażowania w związku, a także kompleks Edypa/Elektry (dziecko może w później poszukiwać dużo starszego partnera, zarówno dziewczynka jak i chłopiec).
 • Poczucie osamotnienia w klanie może zaprogramować konflikt mononukleozy.
 • Jeśli dziecko pozostaje pod opieką niedojrzałych rodziców, wcześniej staje się dorosłe i odpowiedzialne. Zostaje mu niejako odebrane dzieciństwo, więc później może chcieć to nadrobić poprzez gry, hazard, kasyno, ryzykowne zachowania.
 • Brak własnego miejsca, swojego terytorium – choroby układu moczowego, ciąża pozamaciczna.
 • Niechęć do posiadania własnych dzieci – bezpłodność.
 • Triada 5 tworzy wzorzec mentalny: dwoje dzieci przeciwko trzeciemu. Rodzice przeciwko dziecku. Może to powodować wycofywanie się dziecka z grupy, a gdy zostaje rodzicem przechodzi ,,baby blues” lub kobietę dotyka depresja poporodowa.

Dodaj komentarz

%d bloggers like this: