• Kinezjologia

    Dotyk dla zdrowia

    DOTYK DLA ZDROWIA (TOUCH FOR HEALTH®) link Dotyk dla zdrowia jest terapią wspierającą nasze zdrowie psychoemocjonalne, fizyczne i biochemiczne. To bezpieczna metoda łącząca w sobie naukę medycyny akademickiej z wiedzą leczniczą Dalekiego Wschodu, która jest dostępna i zrozumiała dla każdego, bez względu na wiek czy wykształcenie. Pokazuje sposoby na szybką redukcję stresu i zmniejszenie jego skutków oraz daje niezwykle skuteczne narzędzia do samodzielnego przywrócenia równowagi w organizmie. ODKRYJ JĘZYK SWOJEGO CIAŁA     Każdy mięsień opowiada historię o przyczynie leżącej u podstawy bólu lub niedomagania. Dotyk dla zdrowia pomaga ją usłyszeć. Dzięki testowi mięśniowemu możemy określić stan energetyczny narządów i odnaleźć blokady w przepływie energii. Następnie pracując z ciałem za pomocą technik kinezjologicznych, jak:…

  • Kinezjologia

    O kinezjologii słów kilka

    Kinezjologia to metoda pracy z ciałem i energią, która łączy w sobie naukę z zakresu medycyny akademickiej z mądrością Dalekiego Wschodu. Czerpie przy tym wiedzę z dziedziny fizyki, biologii, chemii, psychologii i socjologii, neurologii oraz naturopatii, aby jak najpełniej wspomóc nasz organizm w powrocie do zdrowia. Traktuje człowieka jako istotę wielowymiarową zakładając przy tym, że stan równowagi, czyli zdrowia, jest możliwy tylko wtedy, gdy zostanie zachowana harmonia w tym co fizyczne, emocjonalne i biochemiczne. Dlatego dla kinezjologów jednakowo ważna jest każda ze sfer dotyczących człowieka: sfera fizyczna: kości, mięśnie, ścięgna, organy i biochemia – hormony, procesy biochemiczne zachodzące w ciele sfera psychoemocjonalna: jak postrzegamy świat, jak reagujemy na sytuacje stresowe…