Psychobiologia

BORELIOZA

Borelioza – plaga dzisiejszych czasów! Czy to wina kleszczy? Bakterii z rodziny krętków? Czy może przyczyna leży gdzie indziej? Dlaczego dzieje się tak, że jedna ugryziona przez kleszcza osoba zachoruje na boreliozę a inna nie? Medycyna klasyczna odpowie, że być może jeden z kleszczy był zarażony a inny nie. Możliwe też, że różna była odporność osób zakażonych…

Totalna Biologia ma na to swoje uzasadnienia – konflikty przeżywane przez osobę narażoną na zachorowanie. Jakie są więc konflikty, które powodują rozwój boreliozy?

Zanim omówię konflikty przybliżę nieco istotę samej boreliozy z punktu widzenia medycyny tradycyjnej jak i z punktu widzenia totalnej biologii.

BORELIOZA.

Krętkowica kleszczowa, choroba z Lyme (łac. borreliosis, morbus Lyme) wieloukładowa choroba zakaźna wywoływana przez bakterie należące do krętków: Borrelia burgdorferi, Borrelia garinii, Borrelia afzelii, Borrelia japonica, przenoszona na człowieka i niektóre inne zwierzęta przez kleszcze z rodzaju Ixodes.

Wczesne objawy:

 • rumień wędrujący,
 • gorączka,
 • ból głowy,
 • osłabienie.

BORELIOZA może manifestować się na wiele sposobów:

 • Nawracające zapalenie stawów.
 • Objawy podrażnienia lub limfocytarne zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych i nerwów obwodowych.
 • Zapalenie nerwów czaszkowych.
 • Zapalenie mięśnia sercowego.

NEUROBORELIOZA – występuje u 10-15% nieleczonych pacjentów:

 • polineuropatia obwodowa – występują zaburzenia czucia i porażenia nerwów obwodowych,
 • zapalenie korzeni nerwowych i nerwów obwodowych,
 • zaburzenia funkcji poznawczych i pamięci.

BORELIOZA Z PUNKTU WIDZENIA TOTALNEJ BIOLOGII.

Patrząc na nasze zdrowie od strony holistycznej oraz zgodnie z nurtem psychosomatyki choroby przychodzą do nas po to, aby ukazać nam ten obszar w nas samych, który domaga się zobaczenia i uleczenia. Choroba przychodzi do nas z komunikatem: „Zobacz to tutaj leży problem, to o to chodzi. Tutaj popatrz aby się wyleczyć i uzdrowić”.

Bo to, czy w wyniku ukąszenia będzie zakażenie boreliozą zależy od naszych uwarunkowań psychoemocjonalnych i to od nich zależy czy po ugryzieniu kleszcza zachorujemy czy nie.

Jeśli istnieją uwarunkowania psychoemocjonalne, to choroba (borelioza) pojawi się jako rozwiązanie. Jeśli ktoś w chwili ugryzienia kleszcza przebywał w aktywnym konflikcie, krętki boreliozy odbiorą to jako sygnał do namnażania ponieważ choroba rozwinie się wyłącznie wtedy, kiedy zaistnieje potrzeba ujawnienia noszonego podświadomie konfliktu. Gdy nie ma problemu, drobnoustroje pozostają w uśpieniu.

Jeśli zatem pojawiła się już borelioza, to co należy zrozumieć jej przyczynę jej powstania. Uświadomienie sobie podłoża choroby sprawia, że następuje uwolnienie emocji z nią związanych, a to już kolejny krok do zdrowia.

Konflikty leżące u podłoża boreliozy – Gilbert Renault.

 1. Głębokie poczucie obniżonej wartości i jednocześnie wiele konfliktów oddzielenia (dużo rozstań i smutku związanego z rozstaniami).
 2. Konflikt pożegnania…:
  • „Żal lub wyrzuty sumienia z powodu odejścia, rozstania (oddzielenie)”.
  • „Siedzę między dwoma krzesłami. Gdzie jest moje miejsce?” (np. Jestem pomiędzy, w drodze, nie wiem co wybrać, źle się z tym czuję; Jestem tu ale chcę być gdzie indziej; Jestem pomiędzy jednym projektem a drugim; Nie wiem co wybrać i źle się z tym czuję).
 3. Muszę dbać o jedność klanu na wygnaniu (historie wygnań w drzewie rodowym. Musimy dbać o jedność klanu, żeby nie utracić wzajemnej więzi bo utrata więzi grozi naszemu przetrwaniu).
  • Migrując, tracimy wzajemną więź.
  • Utrata tej więzi zagraża naszemu przetrwaniu.
  • Wspomnienie migracji, ludobójstwa głodu itp. żal, smutek, wyrzuty sumienia.
 4. Za wszelką cenę (cenę życia) muszę pozostać w ukryciu (musze wtopić się w otoczenie, stać się nierozpoznawalny, niezauważalny).
 5. Nie mogę dać się rozpoznać ( np. występowanie pod będę zmieniać tożsamość żeby mnie nie rozpoznano – występowanie pod innym nazwiskiem, pod pseudonimem).
 6. Muszę wykorzystać najbardziej wyszukane formy obrony, w tym podstępny atak.
 7. Wiele rodowych tajemnic.
 8. Ale też np. przetaczanie/oddawanie krwi – oddać komuś krew = zdradzić tajemnicę rodową

Zawiłości boreliozy, Thomas M. Grier ttp://www.borelioza.org/rozne_zgoorek/zawilosci-grier.pdf

Borelioza jest chorobą wielosystemową, która wydaje się atakować wszystkie rodzaje tkanek i wszystkie organy ludzkiego ciała. Jest to choroba, która u jednych ma przebieg łagodny, a u innych bywa wyniszczająca. Może człowieka okaleczyć, unieruchomić lub zamglić mu umysł. Atakuje mężczyzn, kobiety i dzieci, a nawet ulubionego psiaka, może okazać się wyniszczająca dla koni i bydła. Można mieć ujemne wyniki testów i być chorym, lub dodatnie i nie mieć żadnych objawów. Jedni mają objawy już w kilka dni po ukąszeniu, podczas gdy u innych mijają lata, zanim choroba ta zostanie zdiagnozowana. U niektórych chorych diagnozuje się błędnie fibromialgię, zespół chronicznego zmęczenia, depresję, stwardnienie rozsiane, ALS1 czy inne choroby o nieznanym pochodzeniu. Istnieją badania potwierdzające tezę, że zakażenie może przenosić się z matki na nienarodzony płód, a nawet powodować poronienie i przyczyniać się do niektórych przypadków zespołu nagłego zgonu niemowląt – tzw. śmierci łóżeczkowej.

Dlaczego borelioza jest tak tajemnicza? Dlaczego udaje tak wiele innych chorób? I czemu tak trudno ją wykryć?

Przyczyny leżą w mikrobiologii bakterii powodującej boreliozę. W ww. artykule przedstawiona została biologia tej bakterii i skutki wyjątkowej mikrobiologii tego organizmu w ludzkich ofiarach.

 • Budowa krętka boreliozy nie przypomina budowy żadnych dotychczas zbadanych bakterii.
 • Jeden z największych krętków, wyjątkowo ruchliwy, porusza się zarówno we krwi, jak i w tkankach.
 • Ma potrójną ścianę komórkową pozwalająca mu na utrzymanie spiralnego kształtu. Dodatkowo ma na powierzchni żelatynową osłonkę, która działa jak zbroja ochronna.

Mamy więc do czynienia z czymś co musi się szybko przemieszczać w każdych warunkach, czymś co posiada zbroję chroniącą przed potencjalnym agresorem.

Materiał genetyczny bakterii.

 • Większość bakterii ma wyraźne chromosomy pływające w cytoplazmie (mówimy o materiale genetycznym). Kiedy bakteria zaczyna się dzielić, najpierw na środku wytwarza nową ścianę komórkową, a potem rozpoczyna podział: nowe chromosomy powielają się, tworząc nową komórkę.
 • Materiał genetyczny w Borrelia burgdorferi rozmieszczony jest zupełnie inaczej: jest ułożony wzdłuż wewnętrznej ściany błony komórkowej. Przypomina więc siatkę podklejoną tuż pod skórą bakterii.
 • DNA bakterii jest jednorodnie wklejone wewnątrz błony wewnętrznej niczym nylonowa pończocha. DNA to tożsamość. W przypadku boreliozy materiał genetyczny jest zamaskowany (wklejony pod ścianę komórkową).
 • Nauka nie ma jeszcze pojęcia, w jaki sposób Borrelia zarządza swoim materiałem genetycznym w trakcie podziału.
 • Bakteria ta powiela specjalne geny i umieszcza je w ścianie komórkowej, następnie ten odcinek ściany ulega egzocytozie i zostaje wysłany w głąb ludzkiego organizmu.

Bakteria borrelii może przybierać rozmaite formy tj. bakteria, jak zarodniki grzyba, może mieć ścianę komórkowa, może jej nie mieć, może przybierać rozmaite kształty. Raz widzimy to, a innym razem coś zupełnie innego. To mistrz kamuflażu.

 • Istnieją badania opisujące ziarnistą formę Borrelii, która rozrasta się do dorosłej formy krętka i dalej może się już normalnie rozmnażać przez podział.
 • Podział Borrelia burgdorferi jest bardzo powolny. To znaczy, że skoro antybiotyki mogą tylko zabijać bakterie, które się dzielą, to powolny podział chroni bakterie przed antybiotykiem (trudno złapać dużą ilość drobnoustrojów w fazie podziału dlatego tak trudno leczyć chorobę antybiotykami).

Poliformizm bakterii.

 • POLIMORFIZM jest to zdolność bakterii do zmiany tożsamości strukturalnej. Podczas podziału bakteria ma możliwość zmiany struktury ściany komórkowej i antygenów powierzchniowych utrudniając rozpoznanie przez system odpornościowy (może zmieniać antygeny powierzchniowe – antygeny tożsamości komórkowej HLA na podstawie, których rozpoznajemy komórkę).
 • Krętek boreliozy ma cały ciąg antygenów powierzchniowych, z których może wybierać, które chce ujawnić (borelia może wybierać, który zestaw antygenów będzie prezentować na zewnątrz).
 • Polimorfizm utrudnia rozpoznanie i identyfikację, tak jakby przestępca zakładał coraz inną maskę za każdym razem, gdy popełni przestępstwo.
 • Jeżeli nawet istnieją 4 główne genotypy krętków boreliozy: Borrelia burgdorferi, afzellii, garinii i lonstarrii, trzeba podkreślić, że choćby w obrębie trzech pierwszych istnieją setki szczepów. Są one bardzo polimorficzne, ponieważ mają genetycznie wbudowany mechanizm zmiany antygenów.
 • To znaczy, że chociaż układ immunologiczny rozpoznaje bakterię I stara się ją zabić, to ona zmienia strój, oszukując system odpornościowy i żyje sobie dalej.
 • Wkrótce bakteria znajduje bezpieczniejsze miejsca w organizmie ukrywa się jeszcze lepiej i w końcu układ immunologiczny przestaje jej szukać.
 • Polimorfizm stanowi bardzo sprytną sztuczkę przetrwania.

Bakteria to mistrz kamuflarzu.

 • Część mechanizmu obronnego krętków boreliozy, walczącego z układem immunologicznym ssaków, wykształciła umiejętność wyłączania grup genów odpowiedzialnych za tworzenie ściany komórkowej.
 • Kiedy bakteria wyłącza geny tworzące ścianę komórkową, wtedy zmienia kształt ze spirali w kulę. Takie kuliste formy znane są jak formy L lub formy bez ściany komórkowe.

Jest genialna w sposobie ukrywania się tak, że system immunologiczny nie jest w stanie jej namierzyć. Ma możliwość przybierania różnych form, także różnych kształtów – to mistrz kamuflażu.

 • Forma, jaką wybierze bakteria, w dużej mierze zależy od otaczających ją warunków fizycznych. W jednych tkankach woli przybierać formę klasyczną, podczas gdy w innych – formę bez ściany komórkowej (jak kameleon, dostosowuje się do okoliczności, wtapia się w otoczenie).
 • Krętek boreliozy atakuje ludzkie komórki jakby od końca. Wykazano że gdy krętek atakuje komórkę żywiciela, powoduje, iż komórka wydziela enzymy lityczne, które rozłożą komórkę, aby krętek mógł wejść, gdzie chce. Posługuje się naszymi enzymami przeciwko nam.
 • Krętki potrafią niszczyć w ten sposób komórki układu odpornościowego.

Krętek wybiera sobie tkankę, w której znajdzie optymalne miejsce do przetrwania. Kiedy zaś wytworzy już przyczółki wewnątrzkomórkowe potrafi unikać układu odpornościowego i antybiotyków, trwając z dala od wrogiego otoczenia.

Bariera krew – mózg.

W przypadku boreliozy wszystkie dotychczasowe zwierzęce modele choroby wykazują, że krętek w ciągu zaledwie kilku dni przedostaje się z miejsca ukąszenia do mózgu. Krętek boreliozy ma dużą łatwość łamania bariery krew-mózg.

Jeżeli u człowieka następuje zapalenie mózgu, wówczas komórki zwane makrofagami reagują wydzielaniem neurotoksyny: kwasu chinolinowego. Nadmiar tej toksyny u ludzi powoduje kłopoty z pamięcią krótkotrwałą.

Jeżeli pomyślimy o komórkach mózgowych jak o linii telefoniczne łatwiej będzie zrozumieć problem: kiedy wszystkie linie przychodzące są cały czas zajęte, nie możemy się niczego dowiedzieć, a kiedy wszystkie linie wychodzące są zajęte, to nie możemy niczego wywołać z pamięci. Myślenie staje się nieudolne.

JEŚLI JESTEŚ CHORA/Y NA BORELIOZĘ, ZADAJ SOBIE PONIŻSZE PYTANIA, A POTEM ZNAJDŹ NA NIE ODPOWIEDŹ

 1. Kto jest pasożytem w twoim życiu?
 2. Kto cię ssie? 
 3. Dla kogo sam(a) czujesz się pasożytem?
 4. Czy żałujesz, że odeszłaś/odszedłeś?
 5. Jakich rozłąk doświadczyłaś/eś w życiu?
 6. Co straciłaś/eś po rozłące?
 7. Jaki żal nosisz w sobie po rozłące?
 8. Czy w twojej rodzinie były rozwody, przymusowe separacje, tajemnice, migracje, przesiedlenia?
 9. Czy żyjesz między dwoma wyborami? 
 10. Jakiej decyzji nie podejmujesz?

Dodaj komentarz

%d bloggers like this: