• Psychobiologia,  Rozwój duchowy

    STWARDNIENIE ROZSIANE

    Stwardnienie rozsiane (sclerosis multiplex, SM) to przewlekła choroba układu nerwowego o charakterze zapalno-demielinizacyjnym, w której dochodzi do wieloogniskowego uszkodzenia tkanki nerwowej (demielinizacji i rozpadu aksonów). Charakterystyczne dla SM są rozsiane zmiany w obrębie ośrodkowego układu nerwowego, tzn. mózgu i rdzenia kręgowego. Główną istotą zmian jest uszkodzenie osłonek mielinowych włókien nerwowych. Stąd właśnie bierze się określenie demielinizacja. W miejscach niszczenia mieliny powstają „stwardniałe blizny”. Uogólniając, brak lub znaczne uszkodzenie osłonek włókien nerwowych powoduje nieprawidłowe lub utrudnione przewodzenie impulsów nerwowych. Występowanie i rodzaj objawów są uzależnione od tego, w której części ośrodkowego układu nerwowego doszło do naruszenia osłonek mielinowych. Jakie są objawy stwardnienia rozsianego? Nasilenie objawów i dynamika rozwoju stwardnienia rozsianego mają bardzo indywidualny charakter, a pierwsze symptomy mogą być niemal…